Menu 

Plötsliga dödsfall i travlopp i Sverige

400755_10200558509759226_849732227_n
Det händer tyvärr att ett mindre antal hästar avlider vid travtävlingar i Sverige. Finns det några samband mellan dödsfallen och vad är det som orsakar dem? SLU-studenten Mette Pökelmann gjorde en kartläggning av de plötsliga dödsfallen inom ramen för sitt examensarbete. Arbetet publicerades i juni 2015 och är baserat på de 64 hästar som dött i samband med travtävlingar åren 2000-2014.

I arbetet har Mette studerat alla obduktionsprotokoll och sportdata från de aktuella loppen.

– De plötsliga dödsfallen i Sverige är få till antalet och verkar ha ett slumpmässigt utfall inom den tävlande hästpopulationen. När jag granskat materialet i förhållande till sportens utformning i form av ras, ålder, startmetod, årstid och distans skiljer det sig inte från sportens normalvärden, berättar hon.

Viktigt med parasitförebyggande åtgärder

Studien visar att en övervägande del av hästarna, 43 av 64, dog i akut cirkulationssvikt och akuta lungblödningar. Dessa två dödsorsaker är starkt kopplade till varandra och ses ofta i kombination. Den orsak som många tror att är vanligast, aortarupturer, är betydligt färre än vad man tidigare anat. Som dödsorsak har endast 8 av 64 hästar en kärlruptur. Av dessa åtta hästar har fyra dött av kärlskador i krösroten (som är det ställe där blodkärl till tarmarna förgrenar sig), tre av rupturer i kroppspulsådern och en av en annan typ av ruptur i ett artärkärl. Skador i blodkärlen i krösroten är ofta orsakade av blodmask i tidig ålder, skador som kan försvaga kärlen för all framtid. Att jobba med parasitförbyggande åtgärder och följa avmaskningsrekommendationerna är därför av största vikt.

Bestämda rutiner vid dödsfall under tävling

Under 2015 obducerades sex hästar som dog vid svenska travtävlingar. Då konstaterades det att fyra hade akut cirkulationssvikt och två hade en kärlruptur. När en häst avlider vid tävling finns bestämda rutiner som följs.

– Samtliga hästar som avlider vid svenska travtävlingar ska föras till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för obduktion. Dopningsprov ska, om möjligt, tas på den avlidna hästen direkt på banan, i annat fall görs detta vid obduktionen, berättar Linda Höijer på Svensk Travsport.

0,05 dödsfall per 1 000 starter

Ett plötsligt dödsfall är alltid oerhört tragiskt för alla inblandade, men tack och lov är dödsfallen inom den svenska travsporten få. Resultatet av Mettes studie visar att det i medeltal omkommer 4,3 hästar per år i samband med travtävling. Enheten som används internationellt är antal dödsfall per 1 000 starter, och som jämföretal kan då 2014 års statistik användas för att beskriva dödssiffran. År 2014 var frekvensen 0,05 dödsfall per 1 000 starter i travlopp i Sverige.

Läs hela Mettes rapport här

Agneta Sandberg
Svensk TravsportSkriv en kommentar

Du behöver vara inloggad för att kommentera
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Tillbaka till toppen
×
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt