Ökat ungt inflytande i travsporten

image

Unga är en viktig och prioriterad del av travsporten och sedan flera år tillbaka har det aktivt arbetats för ökat ungt inflytande och ungas organisering. Det är ett arbete som har gett resultat, bland annat med fler unga i styrelser, ungdomsgrupper eller -nätverk på travbanorna samt ökat ungt inflytande i travsportens olika beslutande organ som till exempel i våra styrelser.

Inom ramen för Ungt medlemskap har travsporten sedan år 2011 aktivt avbetat för att öka ungas reella inflytande och deltagande i travsportens beslutande organ och skapa en väl fungerande ungdomsstruktur.

I travsporten är det numera knappt 20 styrelser (travsällskap och BAS-föreningar) som har ökat det unga inflytandet framförallt genom att adjungera in ungdomar, men allt fler av travsportens föreningar väljer även in yngre som ordinarie ledamöter till styrelserna. Ett exempel är 25-åriga Helena Ståhl som började som adjungerad och nu varit ordinarie styrelseledamot i Norrtravs styrelse i tre år.

– Jag har deltagit vid flera olika utbildningar som travsporten anordnat, bland annat Framtidsspanarna och styrelseutbildningen så när jag fick frågan om att vara med i styrelsen kände jag mig redo. Dessutom är jag tränare, hästägare, hästskötare och jobbar på travskolan och har kört lopp med både ponny och stor häst så jag tycker att jag har koll på många olika delar av sporten, förklarar Helenas sitt engagemang i styrelsen.

Helena fortsätter:
– Jag tycker att det är viktigt att en styrelse är uppbyggd av människor med olika inriktning och bakgrund. I en styrelse med bara gubbar (sorry gubbar!) tror jag att det är svårt att jobba mot mål som passar alla i sporten. Och som så många andra så vill jag såklart vara med och påverka och utveckla travsportens framtid.

Långsiktig investering

Andra travsällskap och BAS-föreningar som, sedan arbetet kring ungt inflytande intensifierades, har valt in unga på ordinarie platser är Sundbyholm, SPTF, Solvalla, Vaggeryd och nu senast Jägersro.

En viktig del i ungdomsverksamheten är att skapa en väl fungerande ungdomsstruktur och det innebär i praktiken att bygga något som är långsiktigt och hållbart. Att vi skapar en plats där unga kan mötas och känna en gemenskap och delaktighet med andra unga och självklart även andra aktiva i travsporten. Utifrån detta har det på de flesta travbanor skapats ungdomsgrupper i form av sektioner eller nätverk där unga kan mötas och ha en gemenskap, men samtidigt är ungdomsgruppen en möjlighet för travbanan att få kontakt med unga och hänvisa frågor till hur de ser på till exempel tävlingsdagar, publikplats eller stallbacke och liknande.

Att ge de unga chansen måste ses som en långsiktig investering för att travsporten ska fortsätta utvecklas och drivas framåt.

På bilden ser ni Helena Ståhl. Foto: Emelie Berg.

Lisa Persson
lisa.persson@travsport.se

Svensk TravsportSkriv en kommentar

Du behöver vara inloggad för att kommentera
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Tillbaka till toppen
×
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt