Menu 

Ny morot för rekrytering av svenskfödda hästar

Foto Privat
Foto: Privat

2017 införs ett nytt avelsincitament, det vill säga en stimulansåtgärd för att öka sportens rekrytering av unghästar. – Vi hoppas att incitamentet ska bidra till ett större hästunderlag för såväl tränare och hästägare som de framtida tävlingsprogrammen, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Sedan tidigare finns ett antal så kallade direktincitament och Svensk Travsports styrelse har slagit fast att det övergripande syftet med dessa ska vara rekrytering riktad mot våra aktiva såsom hästägare, banpublik, spelare och ponnysporten.

Hittills har direktincitamenten till exempel inneburit att hemmabanan har fått ett visst antal kronor varje gång en kusk, ryttare eller unghäst har debuterat men nu kommer alltså även nyregistrering av föl att premieras.

– Från och med 2017 kommer travsällskapen att belönas med 1100 kronor för varje nytt, färdigregistrerat föl inom regionen. Och det är uppfödarens hemadress som styr vilken bana som får tillgodoräkna sig beloppet, berättar Christina.

Långsiktigt positiv utveckling

Förhoppningen är att det nya avelsincitamentet ska stimulera rekrytering av unghästar inom varje banas region, vilket i sin tur kommer att få en rad gynnsamma effekter.

– Ett större hästunderlag är förstås positivt för tränarna, hästägarna och utformningen av tävlingsprogrammen men det bidrar också till landsbygdsutveckling, flera arbetstillfällen och ett ökat travintresse. Många kommer ju faktiskt in i sporten just den vägen, via hästarna på granngården, säger Christina och fortsätter:

– Tanken är också att ett incitament som stimulerar rekrytering av hästar ska öka det lokala engagemanget i uppfödnings- och hästägarfrågor, något som bidrar till en långsiktigt positiv utveckling för travsporten och travintresset i regionen. Men, jag vill betona att det nya avelsincitamentet på intet sätt ersätter de tidigare satsningarna på bland annat hästägandet utan ska ses som ett värdefullt komplement.

Varför, i ett omvärldsperspektiv?

Antalet betäckta ston har under ett antal år sjunkit i stort sett i alla länder utom Frankrike. Betäckningssiffrorna är nu på direkt alarmerande nivåer i en rad länder, däribland våra grannländer Norge och Danmark men även i Finland har de minskat betydligt.

Ungefär 20 % av de hästar som tävlar i Sverige är utlandsfödda och de växer i antal.

– De utlänska hästarna har kompenserat för de minskade svenskfödda kullarna men att fylla loppen med importerade eller gästande hästar är inget vi kan förlita oss på framöver. I omvärlden är det redan flera länder som har hästbrist i förhållande till sina tävlingsprogram så för att upprätthålla omfattningen på svensk travsport måste vi uppmuntra vår inhemska avel, betonar Christina.

Chans att påverka

Det avelsincitament som införs för travsällskapen kommer att grunda sig på antalet födda och svenskregistrerade hästar i regionen från och med 2017 och påverkas således av betäckningarna 2016.

– Avelsincitamentet ger, tillsammans med det nya systemet för uppfödarpremier som träder i kraft 2017, ett ypperligt tillfälle att påverka vår framtida travsport. Det här är mycket positiva nyheter, avslutar Christina.

Du kan läsa mer om de tidigare incitamenten och deras utfall samt det nya systemet för uppfödarpremier via länkarna nedan.

Banornas första år med direktincitament – så gick det
Ökade uppfödarmedel från 2017
Att föda upp travhäst

Helena Sundström Storck
helena.storck@travsport.se
Svensk TravsportSkriv en kommentar

Du behöver vara inloggad för att kommentera
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Tillbaka till toppen
×
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt