Kallblodstravarens gener under lupp

 

Glädjande har ett gränsöverskridande forskningsprojekt beviljats medel från Stiftelsen Hästforskning. I projektet som är ett svensk-norskt samarbete, kommer bland annat de gener som påverkar kallblodstravarnas prestationer och exteriör försöka identifieras, den genetiska variationen och inavelsgraden kartläggas samt en pilotstudie rörande genetisk bakgrund till några olika problem med andningsvägarna genomföras.

Projektet kallas Mapping performance, genetic variation and health in Coldblooded trotter.Bork%20Odin-föl

Varför läggs kallblodstravarnas gener under lupp?

– Kallblodstravararen ställning som en sund och prestationsduglig hästras är mycket viktigt att beakta, speciellt som det är en lite unik och utrotningshotad ras som endast återfinns i Norge och Sverige. Den här forskningen har Svensk-Norsk kallblodskommittéen arbetat för länge och blir väldigt spännande att följa, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

– Den genetiska variationen i rasen samt inavelsgraden kommer att studeras med hjälp av storskalig avläsning av arvsmassan (genotypning) och inte enbart via statistiska sannolikhetsberäkningar som tidigare. Även utveckling av ett dataprogram för att simulera förändringar i genetisk spridning beroende på olika utnyttjande av avelsdjur är knutet till projektet, förklarar Christina Olsson.

Forskningsprojektet kommer att genomföras i samarbete med näringen i de båda länderna via en referensgrupp där Jan-Olof Persson – travtränare, Marita Arvidsson- Sleipners ordförande, Tore Kvam -Specialrådgivare på Norskt Hestecenter, Per Johansson – Blodbanken, och Svensk Travsports Avelschef Christina Olsson ingår. Christina Olsson och Dr Lisa Andersson – Capilet Genetics är också medsökande till forskningsprojektet.

Framtidsfokus för kallbloden

Framtidsfrågor för kallblodstravaren och sporten som tävlingsprogrammens utformning, olika reglementsfrågor, avelsvärdering, den smala avelsbasen med ökad inavel, hästarnas hälsa och former för uppfödarstimulans är exempel på andra frågor som avhandlats i Svensk-Norsk kallblodskommitté under senare tid.

Norge har beslutat, som en följd av arbetet i kommittén, att ta bort kravet på godkännande från uppfödaren innan en norsk häst kan exporteras. Kravet på godkännande av uppfödarna har ibland medfört onödiga problem både för potentiella hästsäljare och hästköpare. Beslutet att ta bort den norska exportklausulen gäller även varmblodstravare.

Mats Fransson
Svensk Travsport

Foto: Erik WidenSkriv en kommentar

Du behöver vara inloggad för att kommentera
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Tillbaka till toppen
×
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt