Hur går det med de fasta propositionsklasserna för kallbloden?

v75-3_kolnes_tom_mal.jpg
                                                                                                                                       Foto: Kanal 75

Vid årsskiftet övergick kallblodspropositionerna från att vara mixade till att skrivas ut i nio fasta klasser. Sleipners och Svensk Travsports mål var att få fler aktiva hästar samt att få fler startande i respektive lopp. Ambitionen var även att få jämnare startfält.

Petter Johansson, sportchef på Svensk Travsport, svarar på frågor om hur de fasta propositionsklasserna har fungerat så här långt.

Har Svensk Travsport och Sleipner lyckats med målen?
– Ja, det tycker jag. Så här långt ser det riktigt bra ut. Vi har gått från ett snitt på 10,94 startande hästar per lopp till 12,11 hästar, vilket är en ökning med 1,17 hästar/lopp eller 10,7 procent. När det gäller aktiva hästar så är även den siffran positiv. Per den 13 mars har vi haft 601 ”unika” hästar som har startat jämfört med samma period 2015 då 573 unika hästar startade, alltså en ökning med 4,9 procent.

Ni pratade även om jämnare startfält, har den ambitionen uppnåtts?
– Det är alltid svårt att bedöma en sportslig parameter, men om man ser på fördelningen av prispengar utifrån hur många hästar som har startat från respektive distans, ja då fördelas pengarna jämnare nu jämfört med samma period 2015. Det sistnämnda gäller främst över grunddistansen 2 140 meter. Propositionerna fungerar på så vis tillfredsställande.

Kommer ni att fortsätta med fasta klasser?
– Jag känner mig trygg med den utveckling som vi hittills har sett och inga siffror tyder på att förändringen till fasta klasser är fel. Vi har gjort den här förändringen för att vi tror att det gynnar samtliga inom kallblodssporten. Om det skulle visa sig att den inte gynnar kallblodssporten, ja då har varken Svensk Travsport eller Sleipner några problem med att ändra tillbaka till ”fria propositionsklasser”.

En del säger att det är färglöst och förutsägbart med fasta klasser?
– Ja, det är förutsägbart, men färglöst tycker jag inte att det är. Förutsägbart ser jag i det här fallet som positivt, då hästägaren och tränaren vet vilka förutsättningar som gäller. De kan sedan välja om de vill anmäla upp hästen i klass för att gå ut från grunddistansen, eller anmäla i sin egen klass och då kanske stå med 20 eller 40 meters tillägg. När det gäller färglöst så är det ju faktiskt så att det är olika hästar och körsvenner som möts i respektive lopp. Hästarna rör sig mellan klasserna, det är olika hästar som möts från vecka till vecka även om propositionerna är desamma. Så där håller jag inte med.

Vad händer nu?
– Vi kommer att fortsätta med fasta klasser, men vi följer utvecklingen noga och ser om siffrorna fortsätter att peka åt rätt håll.

Statistik gällande 1/1-14/3

Startande hästar

1 jan – 14 mars 2015 2016 Diff i % Diff i antal
Aktiva hästar 573 601 4,9% 28
Antal starter 1291 1320 2,2% 29
Lopp 118 109 -7,6% -9
Antal startande /lopp 10,94 12,11 10,7% 1,17

Helena Sundström Storck
helena.storck@travsport.se

Svensk TravsportSkriv en kommentar

Du behöver vara inloggad för att kommentera
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Tillbaka till toppen
×
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt