Menu 

Betäckningssiffrorna ökar för kallblodstravarna

Antalet betäckta kallblodstravarston har ökat med drygt 10 procent 2014. Det betyder att 631 kallblodsston betäcktes i år vilket är den högsta siffran sedan 2008.
– Det är glädjande att betäckningssiffrorna vänder uppåt. En stark inhemsk avel är avgörande för tävlingarnas omfattning och sportsliga nivå. Självklart hoppas och tror vi att de unghästsatsningar vi gjort tillsammans med omfördelade och ökade uppfödarpremier samt mjuka värden som fler hederspriser till uppfödarna bidragit till ökningen, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Bredare användning av avelshingstarna
Under många år har Järvsöfaks stått för en stor andel av de betäckta stona. När han nu trappat ner sin avelsverksamhet har betäckningarna spridits mer jämt över hingstmaterialet. Endast en hingst har betäckt fler än 50 ston. Det är Järvsöfaks-sonen Järvsöviking med 101 och ingen har fått full bok, det vill säga 110 ston.

– Månprinsen A. M. (bilden) som för närvarande dominerar på tävlingsbanorna har blivit uppskattad av stoägarna och betäckt näst mest med sina 47 ston, något som är positivt även ur inavelssynpunkt då denne hingst har en på fädernet lite udda härstamning i fadern Svall Ivar, säger Christina Olsson.

– De så kallade outcross-hingstarna som är relativt lite besläktade med populationen, har tillsammans betäckt cirka 25 procent av det svenska stomaterialet. Det är bra för rasens långsiktiga utveckling. Det är viktigt att kallblodstravarna inte blir en för genetiskt smal ras då populationen är liten. I den svensk-norska avelsplanen har det därför fastslagits att udda stammade hingstar skall lyftas fram liksom att man aktivt arbetar med att behålla en sund hästras genom att t ex inte godkänna hingstar för avel med vissa defekter.

Generationsväxlingar och avelsdominanter
Det sker nu en generationsväxling som innebär att rasens dominanter under senare år, Elithingstarna Järvsöfaks, Elding och Moe Odin, nu även återfinns lite längre bak i många stamtavlor. Ett exempel på det är Järvsöfaks sonson Björs Frej, som i år avelsdebuterat med 41 betäckta ston. Sönerna är dock fortfarande många till antalet där Järvsöfaks själv har 10 söner och Elding och Moe Odin tillsammans 11 av de totalt 53 använda hingstarna.

Andelen ston som betäckts med i Norge uppstallade hingstar har minskat något till förmån för de i Sverige uppstallade som ökat sin andel. Populärast av hingstarna som står i vårt grannland har Moe Odin-sönerna Tekno Odin (36 ston) och Bork Odin (28 ston) varit medan pappa Moe Odin själv intar tredjeplatsen med 25 svenska ston.

Mats FranssonSkriv en kommentar

Du behöver vara inloggad för att kommentera
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Tillbaka till toppen
×
Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt

Logga in för att fortsätta
Saknar du ett konto?

Registrera dig här

Logga in med ett socialt konto

Det är snabbt och enkelt